You've successfully subscribed to Expo Gündem
Great! Next, complete checkout for full access to Expo Gündem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Pandemi Teknoloji Yatırımlarını Nasıl Değiştirdi?

Pandemi Teknoloji Yatırımlarını Nasıl Değiştirdi?

. 1 dakikalık okuma

Pandemi hesapları değiştirdi. Bazı fabrikalar üretime ara verirken tedarik zincirleri sekteye uğradı. Servis endüstrisi küçüldü ve eğlence sektörü tamamen durma noktasına geldi. Birçok firmanın yatırıma ara verdiği 2020 yılının yükselen yıldızıysa teknoloji sektörü oldu.

Coupa Business Spend Index'ine göre teknoloji alanına yapılan yatırım küresel ekonomik daralmaya rağmen artarak devam ediyor. Özellikle kurumsal firmaların pandeminin getirdiği zorlukları aşmak için giriştiği dijitalleşme yarışı şirketlerin bulut tabanlı çözümlere yönelmesine yol açıyor. Bunun yanında üretim tesislerinin Endüstri 4.0 uygulamalarına yaptığı yatırımlarda da artış gözlendi. Daha önce insanlar tarafından yapılan birçok işlem pandeminin yarattığı zorluklarla birlikte makinelere devrediliyor.

Bu gelişmeler küçük ölçekli işletmelerin de kendilerine dijital bir gelecek çizmelerini zorunlu kılıyor. Ülkedeki internet altyapısına yapılan yatırım ve bağlantı kalitesi önemli bir faktöre dönüşürken eğitim de dahil birçok aktivitenin online platformlara taşınması erişim zorluklarına neden olabiliyor. Bu ay fırlatılacak olan 5A uydusundan sonra Haziran 2021'de yörüngeye yerleşmesi beklenen 5B uydusu ile internet kapasitesinde önemli bir artış gözleneceği söylense de bu artışın küçük şirketlerin ve son kullanıcıların faydalanması da kritik bir önem taşıyor.

Amerika'daki teknoloji devleri 2020 yılını rekor piyasa değerleriyle tamamlarken Türkiye'deki startuplar da ekonomik zorluklara rağmen beklenenden iyi performans sergiledi. Tüm bunların ışığında 2021 yılında teknoloji yatırımlarının artmasını ve daha çok şirketin dijital servisleri ürün portföylerine eklemelerini bekliyoruz. 5G'nin gelişi ve nesnelerin interneti gibi kavramların günlük hayatımıza daha çok girişiyle gelişen iş modellerinin yeni fırsatlar yarattığına tanık olacağız.