You've successfully subscribed to Expo Gündem
Great! Next, complete checkout for full access to Expo Gündem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
OECD Raporu: Dijital Altyapıyı Güçlendirmeliyiz.

OECD Raporu: Dijital Altyapıyı Güçlendirmeliyiz.

. 1 dakikalık okuma

Dijitalleşme süreci pandemiyle beraber hız kazanırken bölgesel rekabet eşitsizliğini de gündeme getiriyor. Örneğin Dünya Kalkınma Örgütünün raporuna göre yüksek hızlı fiber bağlantı kullanma oranı Japonya'da %79'ken bu rakam Türkiye'nin bazı kesimlerinde %5'in altına düşmekte. Pandemi sırasında dijital teknolojilerin ekonominin tamamen durmasını engellediğini belirten OECD Genel Sekreteri Ulrik Vestergaard Knudsen, birçok insanın işlerini devam ettirebilmek için interneti kullandığını söyledi.

İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'deki 16-79 yaş grubunda internet kullanımı 2020 yılında %74'den %79'a yükselirken kullanıcılar günde en az bir saatini çevirim içi olarak geçirmekte. Nüfusun %92'sinin cep telefonu sahibi olduğu düşünüldüğünde interneti aktif olarak kullanan kişi sayısında yaşanacak bir artışın ekonomiye olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Buna rağmen fiber hat altyapısındaki eksiklik ve karşıya yükleme (upload) hızlarının sınırlı olması Türk şirketlerinin hizmet kalitesini olumsuz etkilemekte. Alternatif olarak 5G teknolojisinin hayatımıza girişiyle akıllı şehirler ve Endüstri 4.0 gibi uygulama alanlarında daha fazla atılım yapma şansı bulacağız.

Hız Kadar İçerik de Önemli

Yüksek kapasiteli altyapı çalışmalarının tamamlanması zaman alsa da bu paylaştığımız içerik kalitesini arttırmamıza engel değil. Bugün internette yapılan pazarlama çalışmalarının %70'i içerik pazarlama (content marketing) yöntemini kullandığından teknoloji kadar bilgi paylaşımına yapılan yatırımların da şirketlerin rekabet şansını arttıracağını öngörmekteyiz.