You've successfully subscribed to Expo Gündem
Great! Next, complete checkout for full access to Expo Gündem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Akıllı Şehirlerde Kültür ve Sanat!

Akıllı Şehirlerde Kültür ve Sanat!

. 2 dakikalık okuma

Akıllı şehir planlaması; çevre, yapı, sağlık, teknoloji, yönetim ve daha birçok ögeyi kapsıyor. Bütün bu başlıklarla birlikte, akıllı şehirlerin oluşumunda önemli bir yeri olan ve projelere katkı sağlayan bir unsur daha var: kültür ve sanat!

Akıllı şehir projelerinin içine kültür sanat aktivitelerini dahil etmek; sanatın ve sanatçıların tanınmasını sağlamak, kültürel ifade yoluyla o bölgeyi zenginleştirmek ve turistleri çekmek için bir fırsat sunuyor. Bu durum o şehrin tanınması, markalaşmasının yanı sıra kentsel yaşanabilirlik ve potansiyel iş gücünün sürdürülebilirliğine; yani akıllı şehir oluşumuna katkıda bulunuyor. Araştırmalara göre sanat ve kültür kurumlarına erişimin kolaylığı, bir şehrin yaşanabilirliğini önemli ölçüde artıran nitelikler arasında. 2050'ye kadar dünya nüfusunun %70'inin şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Şehirde yaşayan insanların zihinsel olarak yenilenmesi için kültür ve sanat faaliyetleri oldukça etkili mecra.

Bu nedenle akıllı şehirler içinde yaratıcı kümeler oluşturmanın önemi yadsınamaz. Başka bir açıdan bakıldığında; kültür ve sanat etkinlikleri akıllı şehirler için turizmi güçlendirici bir araç olarak hizmet edebilir. Bölgeyi zenginleştirmek ve turistleri çekmek için harika fırsatlar yaratır. Düzenlenecek bir kongre, iş toplantısı, grup gezisi veya özel etkinliklerin gerçekleştirilmesine de katkı sağlar. Sektöre sürekli bir yatırım sağlanması, aynı zamanda sektörün kendi kendini idame ettiren bir ekonomiye dönüşmesine izin verirken, ülkenin sanatsal iş gücüne ve gelişimine olumlu bir zemin oluşturmaktadır.

Akıllı şehirlerin mihenk taşlarından olan teknoloji, bölgede kültür ve sanatın geliştirilmesi için bize yepyeni kapılar açacak. Turistler, sınırlı zamanlarında o bölgede görebilecekleri yerleri hızlı ve verimli şekilde gezmek istediklerinden GPS tabanlı uygulamalar önem kazanmıştır. Akıllı şehir teknolojisi ile birlikte kentsel planlamacıların turistleri daha iyi gözlemleyebileceği modeller uygulanabilir. Turistlerin yürüdükleri bölgeler, sokaklar analiz edilebilir ve buna göre sokak aydınlatmaları ve gezilerinin güvenliği için polis konuşlandırması yapılabilir. Yani; veri kullanımı yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için uygun bir alt yapı sunmaktadır.  

Bizler de akıllı kentlerin kültür ve sanattan bağımsız olamayacağını düşünüyoruz. Sürdürülebilir kentler için, tasarıma, sanata ve kültürel zenginliklerin korunmasına ve geliştirilmesine ihtiyacımız var. Expo365 ekibi olarak haziran ayında heyecanla beklediğimiz Smart 365 City Akıllı Şehirler Konferansı’nın gündeminde Sürdürülebilir Şehirler var. Birbirinden değerli uzmanların konuyu farklı açılarla ele alacağı sunum ve panellerle zenginleşecek bu etkinlikte sizler de yerinizi ayırtabilir ve paydaşlarımız arasına katılabilirsiniz.